Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτστικής Κληρονομιάς

Γονική Κατηγορία: Σύλλογοι Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ερυμάνθου - Φολόης ο «ΩΛΟΝΟΣ» Εμφανίσεις: 3035
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ –ΦΟΛΟΗΣ»

 

 

                               
                                                     Aναγνώριση Σωματείου

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 240/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας αναγνωρίστηκε σωματείομη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ –ΦΟΛΟΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΩΛΟΝΟΣ» με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Δίβρης του Δήμου Λαμπείας του Νομού Ηλείας και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό του.
                                   
                                                       Πύργος 18-6-2010
                                                Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


                                                  Νικόλαος Θ. Λαϊνόπουλος

Ημερομηνία Δημιουργίας 2010-06-21 13:49:00

Εκτύπωση