ΕΓΓΑΜΟΣ ΑΠΑΓΩΝ ΚΟΡΗ (ΚΟΥΜΑΝΙ) 1910

Frontpage Εμφανίσεις: 5587

Γράφει ο εν Πύργω ανταποκριτής. 

Ο δήμαρχος ολύμπιων τηλεγραφικώς ανέφεραν προς τας ενταύθα αρχάς, ότι εκ του Χωρίου Κουμανή Κ. Π. Μ… έγαμος και πατήρ τέκνων μετ´ άλλων αγνώστων μεταβάς εις το χωρίον…… απήγαγε βιαίως εκ της οικίας της την νεανίδα Μαρίαν θυγατέρα του Δ. Χριστόπουλου προς την οποίαν έτρεφε θερμόν έρωτα. Ο πατήρ της απαχθείσης μεταβάς εις το …κούκιον κατήγγειλε την απαγωγή της κόρης του εις τον εκεί αστυνόμον.

Εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών»,  Κυριακή 22 Μαρτίου 1910

Εκτύπωση