Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Οι καπεταναίοι της Κάπελης

Δημοσιεύτηκε από τον Ηλία Π. Τουτούνη

Η παρουσία των Οθωμανών στην περιοχή της Γαστούνης και του Πύργου έχει αναγκάσει πολλούς από τους κατοίκους της περιοχής να την εγκαταλείπουν τους δε στρατιώτες να λιποτακτούν και να προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις οικογένειές τους.

Τούτο έχει σαν συνέπεια την ελάττωση των υπαρχόντων στρατιωτών. Οι καπεταναίοι της Κάπελης Νάνος Κουμανιώτης από το Κούμανι, Νικόλαος Κουντούρης από το Λαγανά, Παναγής Μπελογιάννης από τα Τσίπιανα, Πάνος Αντρονιώτης από το Σινούζι και Κωσταντής Αβραμόπουλος από το Αντρώνι, με αναφορά τους της 6ης Δεκεμβρίου 1825 προς το υπουργείο Πολέμου ζητούν να τους δοθεί μια διαταγή δυνάμει της οποίας να μαζέψουν τους οπλοφόρους της Κάπελης, διότι οι στρατιώτες δεν αναγνωρίζουν καπετάνιο χωρίς τη διαταγή της διοικήσεως.

(Γ.Α.Κ.)Αρχ. Γιάννη Βλαχογιάννη Φ. 16:

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΟΧΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

 Δια της παρούσης ταπεινής αναφοράς παρρησιάζομεν προς το υπουργείον, ότι εις την διάβασιν του εχθρού από την επαρχίαν Γαστούνης, διεσκορπίσθησαν όλοι οι στρατιώται της επαρχίας μας και απεκρύβησαν έκαστος όπου ηδυνήθη και δυσκόλως ημπορεί τινάς να εκκινήση στρατιώτας κατά του εχθρού. Όθεν επίτηδες αποστέλλομεν την παρούσαν ταπεινήν μας αναφοράν, με τον επι τούτου άνθρωπό μας, και παρακαλούμεν να ενεργήσετε με τον τρόπον του υπουργείου και να σταλθή μία διαταγή εις τους χιλίαρχους Νάνον Κουμανιώτην, και Νικόλαον Κουντούρην, δυνάμει της οποίας να συνάξη όλα τα άρματα της Κάπελης, και να τρέξωμεν εναντίον του εχθρού, διότι οι στρατιώται ως είπωμεν έφθασαν να διασκορπισθούν και να μην γνωρίζουν καπετάνιον χωρίς διαταγήν του Υπουργείου. Ημείς δεν ζητούμεν αυτό, μήτε δια κέρδος, μήτε δια άλλον τινά τέλος, καθώς ουδέποτε εζητήσαμεν οβολόν αλλά ζητούμεν αυτό μόνον και μόνον το να δυνηθώμεν να συνάξωμεν τους αξίους στρατιώτας και να προσπαθήσωμεν το κατά δύναμιν εις την ανάγκην ταύτην της Πατρίδος.

Ταύτα παρακαλούντες και την προς το στρατιωτικόν πρόνοιαν του υπουργείου γνωρίζοντες. Μένομεν εν τούτοις μ’ όλον το Σέβας.

 

Τη 6 10μβρίου 1825

Οι πατριώται και καπεταναίοι Κάπελης

Νάνος Κουμανιώτης

Νικόλαος Κουντούρης

Παναγής Μπελογιάννης

Πάνος Αντρονιώτης

Κωνσταντής Αβραμόπουλος
 
Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Λιαράκο από το www. sinouzi.gr για την ευγενική παραχώρηση του άρθρου.

 

Α/Α Άρθρου: 119
Κατάσταση Δημοσιευμένο/α
Εμφανίσεις 2829
Αναθεωρημένο 12 Φορές
Δημιουργήθηκε Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2007 20:06
Τροποποιήθηκε Κυριακή, 26 Ιούνιος 2011 23:25

Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates