Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Yπέρ του ορεινού δήμου αποφάνθηκε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Λασιώνος.

Την επιθυμία αλλά κυρίως την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός νέου Ορεινού Δήμου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους δήμους και οικισμούς που βρίσκονται στο οροπέδιο της Φολόης και τις παρυφές του καθώς και την περιοχή του όρους «Ερύμανθος» με την οποία αποτελούν ενιαία ενότητα, εξέφρασε με την ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικού Συμβούλιο Λασιώνος.

   Η τεκμηριωμένη και καλά μελετημένη πρόταση – εισήγηση του Δημάρχου Βασίλη Παπαντώνη ήταν αυτή που υιοθετήθηκε τελικά, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λασιώνος, το πρωί του Σαββάτου. Μάλιστα, τονίστηκε η ανάγκη για την ανάδειξη των προτερημάτων του Πανόπουλου, το οποίο ενδείκνυται για έδρα του νέου Δήμου. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν επίσης εκπρόσωποι και μέλη συλλόγων της περιοχής καθώς και μεγάλος αριθμός κατοίκων, αφού το θέμα της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» αφορά άμεσα την τοπική κοινωνία.

Η εισήγηση του Δημάρχου Βασίλη Παπαντώνη 

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Λασιώνος Βασίλης Παπαντώνης τόνισε ότι θα πρέπει, με τη δημιουργία των νέων δήμων, να εξασφαλίζεται η αέναη ανάπτυξή τους και η ανεξαρτησία τους προκειμένου να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης καθώς και ότι βασικός παράγοντας για τη βιωσιμότητά τους είναι η οριοθέτησή τους και μάλιστα με κριτήρια αντικειμενικά, δηλαδή γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά αναπτυξιακά, κοινωνικά, πολιτιστικά κ.α. Δεν παρέλειψε μάλιστα ότι η άποψη των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί. «Οι τοπικές κοινωνίες και δήμοι, γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες, ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες των τοπικών κοινωνιών και τα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των ορίων των νέων Δήμων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η πραγματική έννοια της Αυτοδιοίκησης», τόνισε ο κ.Παπαντώνης, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποφασίσουν απαλλαγμένοι από μικροπολιτικές και μικροσυμφέροντα προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και του Καποδίστρια. Εξήγησε μάλιστα ότι ένας κατά πολύ μεγαλύτερος και ανομοιογενής Δήμος, δε θα είναι σε θέση να καταγράψει, να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα και των σχεδόν εγκαταλελειμμένων περιοχών.

Η πρόταση

    Η πρόταση, αφορά λοιπόν τη δημιουργία ενός Ορεινού Δήμου, τον γενικό κορμό του οποίου θα αποτελούν οι σημερινοί Δήμοι Λασιώνος, Λαμπείας, Φολόης, Πηνείας και Ωλένης, με βασικές εξαιρέσεις – όπως διευκρίνισε ο Δήμαρχος – σε οριακά τοπικά διαμερίσματα, εφόσον οι τοπικές κοινωνίας το επιθυμούν.    

   Στόχος, μέσα από αυτή την πρόταση είναι, να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη, τόνισε ο κ.Παναντώνης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που θα έχει η περιοχή με την ενοποίηση των παραπάνω δήμων σε έναν Ορεινό. «Οι παραπάνω περιοχές έχουν ενιαία γεωμορφολογικά – οικονομικά χαρακτηριστικά (σχεδόν όλη η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή ή ημιορεινή κατά ΕΣΥΕ). Έχουν επίσης όλα τα Τ.Δ χαρακτηριστεί ορεινά ή μειονεκτικά σύμφωνα με την Οδηγία  75/268/ΕΟΚ. Ως ενιαία ενότητα μπορεί να αξιοποιήσει Κοινωνικά ή Εθνικά Προγράμματα. Αποτελούν ενιαία ενότητα από άποψη αναπτυξιακών – οικονομικών χαρακτηριστικών, καθώς οι βασικοί πόροι για την ανάπτυξη της περιοχής είναι η κτηνοτροφία και δευτερευόντως η γεωργία και ο τουρισμός. Η δημιουργία ενός ενιαίου δήμου θα αποτελέσει καθοριστικό-προωθητικό παράγοντα, αφενός μεν στην αξιοποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων, αφετέρου στην καθιέρωση ενός «brand name» για τα κτηνοτροφικά και γενικότερα αγροτικά προϊόντα της περιοχής», εξήγησε ο Βασίλης Παναντώνης.

   Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κομμάτι εναλλακτικού τουρισμού, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη περιοχή του δήμου. «Τα σημαντικά πλεονεκτήματα είναι το αξιόλογο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, τα πολιτιστικά μνημεία και μνημεία αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ποιοτικά τοπικά προϊόντα. Όσον αφορά δε το φυσικό περιβάλλον, κεντρικό ρόλο έχει ο μοναδικός για το Νομό και τη χώρα βιότοπος του δρυοδάσους της Φολόης-Κάπελης που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura. Αποτελεί δε ένα μοναδικό αναπτυξιακό πόρο που μπορεί να στηρίξει συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή κατά τα πρότυπα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών περιοχών, που όμως απαιτεί την ύπαρξη ενός ενιαίου ομοιογενούς δήμου ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τον συντονιστή όλης αυτής της προσπάθειας», τόνισε ο κ.Παπαντώνης. Παράλληλα, ανέπτυξε και σειρά άλλων κοινών χαρακτηριστικών, όπως είναι η οδική σύνδεση και οι μικρές μεταξύ των δήμων αποστάσεις, τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζουν καθώς και ο πληθυσμός καθώς και μια σειρά από θέμα που μπορούν από κοινού να προωθήσουν – σύσταση φορέα διαχείρισης του δρυοδάσους, διαχείριση και προστασία των νερών της περιοχής κ.α. Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό και βιώσιμο δήμο με ταυτότητα που θα μπορέσει επίσης όχι μόνο να συγκρατήσει τον υπάρχοντα πληθυσμό αλλά θα προσελκύσει και νέους κατοίκους.

Ενιαία ταυτότητα = Ανάπτυξη 

  Μεταξύ άλλων, τονίστηκε από τον δήμαρχο ότι για την ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη και προβολή των ενιαία ταυτότητας, κάτι που θα την ισχυροποιήσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. «Η σημερινή διάσπαση της περιοχής σε πολλούς δήμους αλλά και η προσάρτηση τμημάτων της περιοχής σε πολλούς ανομοιογενείς δήμους δε δίνει τη δυνατότητα ενιαίας έκφρασης και δράσης της περιοχής. Δε μπορεί εκ των πραγμάτων να αποτελέσει πεδίο για τον ενιαίο και αυτόνομο σχεδιασμό της ανάπτυξής της. Ο κατακερματισμός του οροπεδίου, καλλιεργεί ανταγωνισμούς ή επιτρέπει περιστασιακές και αποσπασματικές παρεμβάσεις, που ακυρώνουν το συνολικό σχεδιασμό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή», δήλωσε ο Δήμαρχος Λασιώνος, υπενθυμίζοντας ότι οι κοινές υποδομές ανάπτυξης και τα προβλήματα που ενώνουν τους πιο πάνω δήμους, υπαγορεύουν τη συνένωσή τους.


Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates