Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Απάντηση από τον ομογενή μας Άρμπεν Παπαδόπουλο

 

Dear Mr Papanntonopoulos

Αγαπητέ κ. Παπαντωνόπουλε

 

It was very impressive for me to receive your message. I’m really touched that finally i have known something about the family of my grandfather Nikos. I`m very sorry that I don’t speak Greek, but I will start to learn soon. I promise. I recognize all the names of the persons you are mentioning in your message, because my father Mihal ( Mihallaqi) had remembered these names by his father Nikos.

Ήταν πολύ εντυπωσιακό για μένα που έλαβα το μήνυμά σας. Με άγγιξε πραγματικά που κάποιος γνωρίζει για την οικογένεια του παππού μου του Νίκου. Λυπάμαι  πολύ που δεν μιλάω ελληνικά, αλλά θα αρχίσω σύντομα μαθήματα. Το υπόσχομαι. Αναγνωρίζω όλα τα ονόματα των προσώπων που αναφέρετε στο μήνυμά σας, επειδή ο πατέρας μου Μιχάλης(Μιχαλάκης) θυμότανε αυτά τα ονόματα από τον πατέρα του τον Νίκο.

I would like to let you know that my grandfather Nikos Papadopoulos emigrated not in USA but in Korca - Albania in 1938. He married an Albanian woman from Korca with the name Ollga, and had 7 children with her. He becomes an excellent petroleum engineer and worked for the Albanian Patrol Enterprises. He was a very respectful professional person in Albania. In 1956 he was Willd, and the Albanian government sanded him to Budapest in order to get the professional medical cure, but unfortunately he died in the age of 47 years old. He and his children did not contact his family anymore because the communism regime was very aggressive to Greek families in Albania.  Nikos Papadopoulos my grandfather had 7 children as the following”
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο παππούς μου, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μετανάστευσε στις ΗΠΑ, αλλά στην Κορυτσά - Αλβανίας το 1938. Παντρεύτηκε μία Αλβανέζα  από την Κορυτσά με το όνομα Όλγα και έκανε μαζί της 7 παιδιά. Αυτός έγινε ένας εξαιρετικός μηχανικός πετρελαίων και εργάστηκε για τις επιχειρήσεις της Patrol στην Αλβανία . Ήταν πολύ σεβαστός επαγγελματίας στην Αλβανία. Το 1956 η αλβανική κυβέρνηση τον έστειλε στη Βουδαπέστη, προκειμένου να πάρει περεταίρω  ιατρική θεραπεία, αλλά δυστυχώς πέθανε στην ηλικία των 47 ετών. Ο ίδιος και τα παιδιά του δεν είχαν επαφή με την οικογένειά του πια, διότι το καθεστώς του κομμουνισμού ήταν πολύ επιθετικό στις ελληνικές οικογένειες που ζούσαν στην Αλβανία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ο παππούς μου είχε 7 παιδιά, τα ακόλουθα:  

 1. Kostandin Papadopoulos (my uncle) - he was a great Albanian actor of theater and cinema. In 1990 he went to Athena when he lives nowadays. He has 2 boys which actually lives in England and a girl which actually lives in Albania.
1. Kωνσταντίνος Παπαδόπουλος (θείος μου) - ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου στην Αλβανία. Το 1990 πήγε στην Αθηνά, όπου ζει σήμερα. Έχει 2 αγόρια που ζουν στην Αγγλία και ένα κορίτσι που ζει στην Αλβανία.

  2. Mihal ( Mihallaq) Papadopoulos ( My father) - My father finished his studies in SanPetersbourg in Russia, and became an Admiral of the Albanian Navy Marines. He worked in different military bases and at the end of his carrier he worked in the Ministry of Defense of Albania. He died in 1994. Our Family lives in Tirana. We are three boys. Nikos my grand brother, who has the name of my grandfather NIKOS, lives in Canada and Erjon my small brother lives in Italy. I live in Tirana and I work for the TV: BBC World Service News. I`m a journalist.
 2. Mιχαήλ (Mihallaq), Παπαδόπουλος (Ο πατέρας μου) - Ο πατέρας μου τελείωσε τις σπουδές του στην SanPetersbourg στη Ρωσία, και έγινε ναύαρχος του αλβανικού Ναυτικού στους πεζοναύτες. Εργάστηκε σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις και στο τέλος της καριέρας του εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας. Πέθανε το 1994.

 Οικογενειακή ζωή μας στα Τίρανα.

 Είμαστε τρία αγόρια. Ο Νίκος ο μεγάλος αδελφός μου, ο οποίος έχει το όνομα του παππού μου ΝΙΚΟΥ, ζει στον Καναδά και ο Erjon, ο μικρός μου αδελφό ζει στην Ιταλία. Εγώ ζω στα Τίρανα και δουλεύω για την τηλεόραση: BBC World Service News. Είμαι ένας δημοσιογράφος.

3. Mariola Papadopolous. ( my aunty) - Married. She was a professor of foreign languages school in Korca. She lives still in Korca. She has one boy who lives in USA and one girl which lives in Italy.

3. Μαργιόλα Παπαδοπούλου (Θεία μου) – Είναι Παντρεμένη. Ήταν καθηγήτρια  ξένων γλωσσών στο σχολείο της Κορυτσάς. Ζει ακόμη στην Κορυτσά. Έχει ένα αγόρι που ζει στις ΗΠΑ και ένα κορίτσι που ζει στην Ιταλία.


4. Petraq Papadopoulos (my uncle) – Died 3 years before. He was a professor at the highs cool of Korca. In 1990 he comes in Pirgos, and died there. He has one boy who lives in USA and two girls who lives in England.
4. Petraq Παπαδόπουλος (θείος μου) - Πέθανε πριν από 3 χρόνια. Διετέλεσε καθηγητής στο λύκειο της Κορυτσάς. Το 1990 πήγε στον Πύργο και πέθανε εκεί. Έχει ένα αγόρι που ζει στις ΗΠΑ και δύο κορίτσια που ζουν στην Αγγλία.

 5. Liria Papadopoulos (my aunty). She was an economist. In 1990 she comes in Greece and she lives actually in Pirgos. She has one boy and two girls which lives in Tirana.

5. Liria Παπαδοπούλου (θεία μου). Ήταν οικονομολόγος. Το 1990 πήγε στην Ελλάδα και ζει τώρα στον Πύργο. Έχει ένα αγόρι και δύο κορίτσια που ζουν στα Τίρανα.

 6. Anesti Papadopoulos. ( my uncle). He was a petroleum engineer like my grand father and his father Nikos. He lives in Albania. He has two boys. One lives in USA and the other one in Albania.
6. Ανέστης Παπαδόπουλος. (Θείος μου). Ήταν ένας μηχανικός των πετρελαίων, όπως ο παππούς μου και πατέρα του Νίκος. Ζει στην Αλβανία. Έχει δύο αγόρια. Ο ένας ζει στις ΗΠΑ και ο άλλος στην Αλβανία.

 

7. Marigo Papadopoulos ( my aunty). She was married with a Greek person and actually lives in Pirgos. She has three boys. Two of them lives in England and one of them lives in Pirgos.
7. Μαριγώ Παπαδοπούλου (θεία μου). Ήταν παντρεμένη με ένα έλληνα και τώρα ζει στον Πύργο. Έχει τρία αγόρια. Δύο από αυτούς ζει στην Αγγλία και ένας από αυτούς ζει στον Πύργο.

 So this is the large family created by my grand father Nikos Papadopoulos in Albania.

 Αυτή είναι η μεγάλη οικογένεια που δημιουργήθηκε  από τον παππούς μου τον Νίκο Παπαδόπουλο στην Αλβανία.

 I really thank you for your message again, and please if you can give me some more information on the family once you can contact them. I would like to know more about all these people that we last from so many times. Perhaps in August in will travel to Antroni and see the place when my grand father was born, and meet if I can with his family people over there. It will be very nice. Every summer I come to Greece for holidays, and that will be very good to come to Antroni and discover the family of my grand father. I will make scanes photos of Nikos, my grandfather and other member family and I will sent them to you for sure to put on the web site that I found very interesting. For the moment I`m attaching a picture of my father Mihali with me. It was done in early 1978.

Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας και πάλι, και παρακαλώ, αν μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια μου. Αν  μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως τον Αύγουστο  να μεταβώ στο Αντρώνι Ηλείας για να δώ τον τόπο που γεννήθηκε ο παππούς μου, και αν μπορώ να ανταμώσω τους ανθρώπους της οικογένειάς του εκεί. Θα είναι πολύ ωραία. Κάθε καλοκαίρι έρχομαι στην Ελλάδα για διακοπές και θα είναι πολύ καλό να έρθω και στο Αντρώνι Ηλείας γιά να ανακαλύψω τη μεγάλη οικογένεια του πατέρα μου. Θα κάνω scanes τις φωτογραφίες του Νίκου, του παππού μου και άλλων μελών της οικογένειας και θα  σταλούν στα σίγουρα για να διατίθενται στην ιστοσελίδα που βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Προς το παρόν σας επισυνάπτω μια εικόνα του πατέρα μου Μιχάλη μαζί μου. Αυτό έγινε στις αρχές του 1978.

With many thanks again, and hope to hear from you soon

Με πολλές ευχαριστίες και πάλι, και ελπίζω να επικοινωνήσουμε σύντομα.

Best regards

Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

Arben Papadopoulos

Άρμπεν ΠαπαδόπουλοςΕκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates