Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Περιοδικό "Οροπέδιο"

 

Κυκλoφόρησε τὸ Ὀροπέδιο # 7, Καλοκαίρι 2009

Ένα τεύχος ποικίλης ύλης

Με το 7° τεύχος το Ὀροπέδιο γιορτάζει τα 3 του χρόνια. Δεξιώσεις και παρουσιάσεις δεν θα γίνουν. Εκτός της οικονομικής κρίσεως, δεν είναι και σύμφωνες με την νoοτροπία του περιοδικού.


ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ


Πέρασαν τρία χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ τὸ Ὀροπέδιο, ἔκανε τὰ πρῶτα του βήματα.

Γράφαμε τότε στὸν ἐπίλογο τοῦ εἰσαγωγικοῦ μας κειμένου: Ἀρχὲς καὶ διακηρύξεις δὲν ἐκθέτουμε. Αὐτὲς θὰ προκύψουν καὶ θὰ φανοῦν (ἢ δὲν θὰ προκύψουν καὶ δὲν θὰ φανοῦν) ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ὕλη καὶ τὴν πορεία τοῦ Ὀροπεδίου.

Ἡ πορεία τοῦ Ὀροπεδίου, ἦταν δύσκολη, ἀλλὰ τήρησε μὲ εὐλάβεια τὴν παραπάνω ἀρχή. Σ’ αὐτὴν τὴν πορεία, κάναμε λάθη, στεναχωρήσαμε λίγους, ἀλλὰ προσφέραμε τὴν τέρψη σὲ περισσότερους, νὰ γνωρίσουν πρόσωπα τῆς Λογοτεχνίας, νὰ εὐχαριστηθοῦν διαβάζοντας πρωτότυπα κείμενα. Ἀπὸ τὰ λάθη μας, μάθαμε καὶ μαθαίνουμε. Καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὰ προχωρήσαμε καὶ φτάσαμε στὸ 7ο τεῦχος, ποὺ οἱ ἀναγνῶστες μας σήμερα κρατοῦν ἀνὰ χεῖρας. Καὶ θὰ προχωρήσουμε, πάντα μὲ τὶς ἴδιες ἀρχές.

Γνωρίσαμε ἀνθρώπους, κάναμε καινούργιους φίλους, χάσαμε δικούς μας ἀνθρώπους, ἀπωλέσαμε γιὰ πάντα κάποια μαγικὰ τοπία τοῦ τόπου μας (μετὰ τὶς καταστροφικὲς πυρκαγιὲς τοῦ 2007).

Πραγματοποιήσαμε πέντε ἀφιερώματα. Τρία σὲ ποιητὲς –Γιώργη Παυλόπουλο, Χρῖστο Λάσκαρη καὶ Τάσο Γαλάτη– ἕνα σὲ πεζογράφο, στὸν Ἠλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο (τὸν μεγαλόκαρδο καὶ ἀγαπημένο μας Ἠλία ποὺ πάντα στέκεται στήριγμα στὸ πλάϊ μας), κι ἀκόμη ἕνα, σ’ ἕναν σπουδαῖο ἀγωνιστὴ τῆς Δημοκρατίας ἀπὸ τὸν τόπο μας, στὸν Σάκη Καράγιωργα, καθὼς καὶ ἕνα θεματικὸ ἀφιέρωμα γιὰ τὶς καταστρεπτικὲς πυρκαγιὲς ποὺ σάρωσαν τὴν Ἠλεία, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2007.

Ἰδιαίτερη μνεία πρέπει νὰ κάνουμε σὲ δυὸ ἀγαπημένους φίλους ποιητὲς ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ κοντά μας: Στὸν Χρῖστο Λάσκαρη καὶ στὸν Γιώργη Παυλόπουλο.

Ὁ δρόμος, δὲν ἦταν εὔκολος. Παρ’ ὅλα αὐτὰ προχωρᾶμε. Χωρὶς κρατικὲς ἐπιδοτήσεις καὶ στηρίγματα νομικῶν καὶ μὴ προσώπων τοῦ κράτους.

Σ’ αὐτὸ τὸ τεῦχος, εἴχαμε προαναγγείλει, ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Καχτίτση. Ὁ ὄγκος ὅμως, τοῦ ὑπὸ δημοσίευση ὑλικοῦ μᾶς ὑποχρέωσε νὰ τὸ μεταθέσουμε χρονικά, γιὰ τὸν χειμώνα. Ἔτσι, σήμερα, προσφέρουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας μιὰ ποικιλία θεμάτων.

Τέλος, θέλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή τους, τὸν Ἠλία. Χ Παπαδημητρακόπουλο (γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά), τὸν Χρῖστο Ρουμελιωτάκη, τὸν Τάσο Γαλάτη καὶ τὸν Γιάννη Πατίλη. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες, στὸν Θέμη Φραγκοδημητρόπουλο, ποὺ μὲ τὴν εὐαισθησία ποὺ τὸν διακρίνει, εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τῆς αἰσθητικῆς ἐμφάνισης τοῦ Ὀροπεδίου.

Πλούσια εἴναι ἡ παρουσία τῆς πρωτότυπης ἐλληνικῆς ποίησης στὸ 7° τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ, ποὺ ξεκινᾶ μὲ ἕνα ἀδημοσίευτο ποίημα τοῦ Γιώργου Βέη

Γιῶργος Βέης

Ἐννοεῖται


ὅτι σοῦ γράφω μὲ κάρβουνα στοὺς τοίχους,
δὲν ἔχω πιὰ χαρτὶ καὶ μελάνι
ἔχει ξεκληρίσει τὰ πάντα ἕνα πεῖσμα θανάτου
χούφταλα κλαδιὰ γεμίζουν τοὺς δρόμους,
δὲν ἔχω χαρτὶ ἀλλὰ σκουπίδια,
στὰ μάτια μία ἴωση χρόνου
ποῦ βλέπει ἀπὸ τώρα κιόλας πλανῆτες στάχτες
κι ἕναν ἄνθρωπο ἀρχαῖο ἀλλὰ ὄρθιο
ξεχασμένο στὴ γωνία τῶν ματαιοτήτων
σ' ὅλα ἐκεῖνα τὰ ξέπνοα «δέν», στὰ ἐπίμονα «ἴσως θὰ ἔπρεπε»
ποὺ ξεστόμισε χωρὶς στὴν οὐσία νὰ ξέρει τίποτε ἀπολύτως
ποὺ διάβασε χωρὶς ποτὲ του νὰ καταλάβει τὸν Νοβάλις
«μὲ νοσταλγία ντυμένη στὸν τρόμο ἀντικρίζουμε τὸ Παρελθὸν
τυλιγμένο στὰ ἐρέβη τῆς νύχτας. Ποτὲ μὰ ποτὲ δὲν θὰ σβήσει
ἡ δίψα μας μέσα στὴ Ροὴ τῶν ἐποχῶν. Ὀφείλουμε
νὰ ἐπιστρέψουμε στὴ γενέτειρα γιὰ νὰ ζήσουμε μέσα σ' ἐκεῖνον
τὸν ἅγιο Καιρό»


δὲς τον καλά, λέω, μέσα στὸ φῶς τοῦ ἀπογεύματος
πῶς ἀπαγγέλλει ἐλπίδα κι ἀπαντοχή,
περιμένοντας ἀπὸ μέρα σὲ μέρα μίαν ἄλλη θέα
κάτω ἀπὸ τὸν παρωχημένο οὐρανό,
προσδοκώντας ἕνα ἄλλο τοπίο προσιτό, φιλόξενο
νὰ τὸν στεγάσει κι αὐτόν, νὰ τὸν σκεφτεῖ ἐπιτέλους νηφάλια,
ὄχι δηλαδὴ ὡς μέγα κρίμα ἀλλὰ ὡς ἀνεξάντλητη συγχώρεση.

Μὴ μὲ περιμένεις πιά,
κλεῖσε ἀμέσως θέση στὸ πρῶτο ὄνειρο
ποὺ θὰ σοῦ χαρίσουν σὲ λίγο αὐτὲς οἱ καλόβολες ὧρες
ἐκεῖ θὰ ξαναμετρήσεις ἄλλωστε μὲ τὴν ἡσυχία σου
ὅ, τι σοῦ γράφω τώρα μὲ τρόπους ἀνεξίτηλους
στὰ μισογκρεμισμένα πλευρὰ τῆς πολιτείας
ὅ, τι ἄφησαν πίσω τους οἱ σεισμοί, οἱ λεηλασίες τῶν βαρβάρων,
οἱ ἄνεμοι ποὺ μᾶς ἦρθαν ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς ἐκδίκησης.


Η ΠΟΙΗΣΗ
 Ἀκόμη καινούργια ποιήματα τῶν Γιώργου Μαρκόπουλου, Γιώργου Γεωργούση, Παῦλος Ἀθανασόπουλου, Ἀνδρέα Φουσκαρίνη, Λουκᾶ Ἀξελοῦ, Λουκᾶ Θεοδωρακόπουλου, Μαρίας Τσάτσου, Σπύρου Κατσίμη, Ἀντώνη Περαντωνάκη, Κωνσταντίνου Ἰωαννίδη, Ἑλένης Χαρμάνα, Νίκου Καπλάνη

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ
Σ’ αὐτὴ τὴν στήλη παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἑλληνικὰ ἡ ποίηση τοῦ σύγχρονου τούρκου ποιητῆ Uzeyir Lokman CAYCI

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
Στὴν στήλη αὐτὴ ποὺ ἐπιμελεῖται ὁ Θοδωρὴς Ρακόπουλος παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἑλληνικὰ ὁ Λίντον Κούεζι Τζόνσον, ὁ τζαμαϊκανὸς ποιητὴς ποὺ ζεῖ στὸ Λονδίνο.

ΔΙΗΓΗΜΑ
Τὸ ἄγνωστο διήγημα τοῦ Νίκου Μπελογιάννη Στερνὲς Στιγμὲς ποὺ δημοσιεύτηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Φιλολογικὸ Περιοδικὸ Χαραυγὴ τῆς Ἀμαλιάδας, τὸ 1933.
Τὸ διήγημα τοῦ Γιώργη Παυλόπουλου Τὸ Πουλάρι, ποὺ πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ Ὀδυσσέας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς.
Τὰ διηγήματα τῆς Ἑλένης Βλαχάκη: Ὅπως τὰ φαράγγια καὶ τοῦ Κώστα Τζερμιᾶ: Ὁ Φόβος

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Ἐδῶ, ὁ Ἠ.Χ Παπαδημητρακόπουλος, ξεδιπλώνει μὲ τὸν μαγικὸ τρόπο ποὺ μόνον αὐτὸς κατέχει τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ μία ἐπίσκεψή του στὴ Ρώμη, μὲ τίτλο: Ρώμη 2007, βοτανικὲς ἐντυπώσεις.


ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
Τὸ ἐξαιρετικὸ κείμενο τῆς Σοφίας Χαλικιοπούλου: Τὰ παιδικὰ χρόνια στὸν Πύργο, (Ἄνοιξη 1913 – Φθινόπωρο 1918), μὲ πρόλογο τοῦ Ἠ.Χ. Παπαδημητρακόπουλου:
Ἡ Σοφία Χαλικιοπούλου, ἔχουσα ζήσει κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1950 σὲ ἕνα κοσμοπολίτικο περιβάλλον στὴ Μύκονο, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρισθεῖ μὲ σύγχρονους ἀμερικανοὺς συγγραφεῖς καὶ ἀρκετοὺς εὐρωπαίους καλλιτέχνες, μὲ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους διατηροῦσε ἀλληλογραφία. Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, π.χ., ὁ Γιεχούντι Μενουχὶν δὲν παρέλειψε νὰ τῆς στείλει προσωπικὴ πρόσκληση, γιὰ μία συναυλία ποὺ θὰ ἔδινε (πρὸς τὸν πληθυσμὸ ἐνὸς κρουαζιερόπλοιου) στὴ Δῆλο.
Κουνιάδα τοῦ Σωτήρη Πατατζῆ καὶ τοῦ Μίμη Φωτόπουλου, ἔζησε (ἐπὶ ἔτη) πολλὰ γεγονότα τοῦ σύγχρονου πνευματικοῦ μας βίου.
Ἡ Σοφία Χαλικιοπούλου, φανατικὴ (σχεδὸν ἀμετανόητη) ἀναγνώστις, πέρασε πέντε ἀπὸ τὰ παιδικά της χρόνια στὸν Πύργο τοῦ 1913. Ὑπείκουσα σὲ προσωπική μου (καὶ ἐπίμονη) παράκληση, δέχτηκε νὰ καταγράψει μερικὲς ἀναμνήσεις της γιὰ τὸν Πύργο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς — γεγονὸς ποὺ ἔφερε σὲ αἴσιο πέρας χάρις στὴν ἐκπληκτική της μνήμη…


Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο, τῆς Σοφίας Κολοτούρου, μὲ τίτλο Τὸ ταξίδι τοῦ Μαύρου Καβαλλάρη ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τοῦ ποιητῆ Σπήλιου Παπαγιαννόπουλου, ποὺ ἀπεβίωσε τὸν περασμένο Νοέμβρη 2008.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Στὴ συνέχεια ἕνα κείμενο μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον, ποὺ παρουσιάζει τὴν διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν στὴν Τουρκία. Εἶναι τὸ κείμενο τῆς Ferhan Kιrlιdokme Mollaoglu: Ἡ διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν στὸ Τμῆμα Νεοελληνικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἄγκυρας

ΑΠΟΨΕΙΣ
Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο τῆς Ἐριφύλης Σαμουηλίδου – Βλάχου, μὲ τίτλο ‘‘Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ’’ τοῦ Γ. Σεφέρη. Ἕνα ποίημα γιὰ τὸν Ἰωάννη Μεταξά;

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Στὴν στήλη αὐτὴ παρουσιάζεται μία ἀνέκδοτη συνέντευξη τοῦ Τάσου Ἀθανασιάδη στὴν Ἀναστασία Ἀποστολοπούλου καὶ στὸν Δημήτρη Μπαγέρη μὲ τίτλο: Μιὰ συνάντηση μὲ τὸν Τάσο Ἀθανασιάδη

ΕΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Πολύτιμη Λήθη, Μιὰ συζήτηση τοῦ Στάθη Κουτσούνη καὶ μαθητῶν του μὲ τὸν ποιητὴ Ἀντώνη Φωστιέρη

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Ἡ Εἰρήνη Δάγλα, ὑπεύθυνη τῆς σειρᾶς Λάλον Ὕδωρ τῶν ἐκδόσεων ΤΥΠΩΘΗΤῼ κουβεντιάζει μὲ τὸν ποιητὴ Πάνο Καπώνη

καὶ τὸ τεῦχος κλείνει ὅπως πάντα μὲ τὶς βιβλιοκριτικὲς καὶ τὴν στήλη ΑΝΑΦΟΡΕΣ μὲ τὰ αὐτοβιογραφικὰ κείμενα τοῦ Νίκου Χειλαδάκη κι ἀκόμη μὲ τὸ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ, ὅπου ἀναδημοσιεύονται ποιήματα ἀπὸ τὶς συλλογὲς ποὺ φτάνουν στὰ γραφεῖα τοῦ Περιοδικοῦ

Τὸ ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ θὰ κυκλοφορήσει τὸν Μάιο τοῦ 2009

Τιμὴ τεῦχους 10 EΥΡΩ

Κυ­κ­λο­φό­ρη­σε το Οροπέδιο  # 6, Δε­κέ­μ­βριος 2008

Αφιέ­ρω­μα στον Σάκη Καράγιωργα

…Γεννήθηκα τον Απρίλη του 1930. Κανείς δε θυμάται ποια μέρα. Ούτε ακόμη κι αυτή η μάνα μου. Όμως θα πρέπει κάποτε να ρωτήσω στο Δημαρχείο τη μέρα που γεννήθηκα. Όχι γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημα­σία. Σημασία έχει αιώνας που γεννιέσαι, Όχι μέρα. Αλλά να, πρέπει να ξέρω για να μπορώ να πληροφορώ τους προληπτικούς, που επιμόνως μ' ερωτούν το ζώδιό μου για να μου ειπούν τη μοίρα μου...

Απόσπασμα από το Αυτοβιογραφικό του Σ.Κ., το οποίο έγραψε, στην Ασφάλεια, λίγες μέρες μετά τη σύλληψή του.

Για τον Σάκη Καράγιωργα γράφουν οι: Μανόλης Αγγελίδης, Θανάσης Βασιλείου, Λαοκράτης Βάσσης, Τάσος Γιαννίτσης, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Θεόδωρος Λιανός, Θεοφάνης Πάκος, Δημήτρης Ρόκος, Σωτήρης Σαράκης, Κώστας Σοφούλης, και ο Δημήτρης Ψυχογιός.

 

Ακολουθεί ένα χρονολόγιο με τους Σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή του

Επιλογή Κειμένων του Σάκη Καράγιωργα

Σημασία έχει ο αιώνας που γεννιέσαι, όχι η μέρα….

Αυτοβιογραφικό Σημείωμα,

Η απολογία του Σάκη Καράγιωργα στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών,

Για τη μαρξιστική θεωρία, πολιτική των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης 

Για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, Τα βασικά χαρακτηριστικά της σοσιαλιστικής κοινωνίας,

Ανθολόγιο Κειμένων για την Αναχώρηση του Σάκη Καράγιωργα, από τον τύπο της εποχής:

 

Μανόλης Ανδρόνικος: Το «ήθος» των ανθρώπων,

Κοσμάς Ψυχοπαίδης: Η ηθικο-πολιτική διάσταση στο Σάκη Καράγιωργα,

Δημήτρης Τσάτσος: Στήριγμα μιας Γενιάς,

Γιώργος Βέλτσος: «Ανήκει στην Ανατροπή...»,

Νίκος Πετραλιάς: Οκονομία και Πολιτική στην επιστημονική σκέψη του Σάκη Καράγιωργα,

Νίκος Χατζηνικολάου: «Γεια και χαρά σου δάσκαλε», και μια

 Επιστολή του Γιώργη Παυλόπουλου στον Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλο

***

Πλού­σια εί­ναι και η πα­ρου­σία της πρω­τό­τυ­πης ελ­λη­νι­κής ποίη­σης στο 6ο  τεύ­χος του πε­ριο­δι­κού, που ξεκινά με ένα αδημοσίευτο ποίημα του Τάσου Καπερνάρου

Το κυνήγι της συνείδησης

Μια ανοιξιάτικη μέρα Θδ (Θωμάς Δ.) κυνηγούσε

και, όπως πάντα, σκότωνε δίχως έλεος

λαγούς, φασιανούς και σαθρώπια

στο ιδιόκτητο δάσος του.

Ξαφνικά δίψασε και θέλησε να δροσίσει τα χείλη του στο ποτάμι,

που τα νερά του γυάλιζαν σαν καθρέφτης. Γονάτισε κι έσκυψε. Όμως η φύση τριγύρω

και όχι  αυτός έμοιαζε πεσμένη στα γόνατα. Τέτοιο τρόμο

ενέπνεε ο πάνοπλος άνδρας...

Ξεδιψώντας ο Θώδ

θαύμαζε το είδωλό του στα γαλήνια νερά

μέχρι που άκουσε μια φωνή να τον αποκαλεί ψιθυριστά δολοφόνο.

Κάθισε ξαφνιασμένος στην άχθη

κι εκεί την ξανάκουσε,

περιφρονητική κι αυστηρή,

δολοφόνο να τον λέει και πάλι.

Γύρω του δεν φαινόταν κανείς

– απ’ το ποτάμι θα ερχόταν ο ψίθυρος.

Ή μήπως όχι;...

Μα η αμφιβολία κι ο φόβος

στους αδύναμους μόνο ταιριάζουν.

Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Θώδ,

απ’ το σημείο της όχθης που βρισκόταν ακίνητος,

έστρεψε το μοχθηρό του βλέμμα στου ποταμού τα νερά

και τα πυροβόλησε μέχρι θανάτου...

Ο α­να­γνώ­στης θα βρει α­κό­μη και­νούρ­για ποιή­μα­τα των Ντίνου Σιώτη, Στέλιου Θ. Μαφρέδα, Ολύμπιου Δαφέρμου, Πάνου Καπώνη, Γιώργου Λυκοτραφίτη, Χρίστου Ρουμελιωτάκη, Ευάγγελου Κ. Βαλσαμίδη, και του Γιώργου Παναγουλόπουλου

Ακολουθεί το IN  MEMORIAM, με αφορμή το θάνατο του σημαντικού Ηλείου ποιητή Γιώργη Παυλόπουλου, με ένα κείμενο του Δημήτρη Κανελλόπουλου, ένα ποίημα της Νιόβης, μια αφιερωμένη (στον Γιώργη Παυλόπουλο), μετάφραση του Επιλόγου της Τρικυμίας του Σαίξπηρ από τον Γιάννη Ξούρια.

Ακολουθεί η στήλη ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, της Σοφίας Κολοτούρου, και το τεύχος κλείνει όπως πάντα με τις βιβλιοκριτικές και τη στήλη ΑΝΑΦΟΡΕΣ με τα αυτοβιογραφικά κείμενα του Νικου Χειλαδάκη και το ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ, όπου αναδημοσιεύονται ποιήματα από τις συλλογές που φτάνουν στα γραφεία του Περιοδικού

Το επόμενο τεύχος του περιοδικού θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2009, με εκτεταμένο αφιέρωμα στον Νίκο Καχτίτση

Περιοδική Έκδοση Πολιτισμού 

Καστοριάς 10, 173 42 – Αθήνα / τηλ.: 210 9915043, 6976 408666 / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

↔ 

Περιοδικό «Οροπέδιο» 

 
Στολίδι για τον Πολιτισμό της Ηλείας και των ορεινών χωριών μας.

Ο Δημήτρης Κανελλόπουλος, από τη Νεμούτα, επέστρεψε για να προβάλει  τη γενέτειρά του (2006)  μέσα από το εξαμηνιαίο περιοδικό για τον Πολιτισμό «Οροπέδιο», που εκδίδει με έδρα το χωριό του.

«Νεμούτα, γιατί είναι η πατρίδα μας, και Οροπέδιο, γιατί η Νεμούτα βρίσκεται στο Οροπέδιο και από εκεί μπορούμε να επισκοπούμε όλη την Ηλεία, την πατρίδα μας, και όλο το Μωριά και, παραπέρα όλη την Ελλάδα, την πατρίδα μας, και παραπέρα ακόμη όλο τον κόσμο, τον κόσμο μας».
oropedio 1.jpg

Το 1ο τεύχος του περιοδικού ξεκινάει με ένα ανέκδοτο ποίημα του Χρήστου Ρουμελιωτάκη, ένα διήγήμα της Ηρώς Νικολοπούλου , ποιήματα του Τάσου Γαλάτη  και συνεχίζει με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο ποιητή Γιώργη Παυλόπουλο. Το αφιέρωμα που συντονίζει ο Δημήτρης Κανελλόπουλος περιλαμβάνει δύο ανέκδοτα ποιήματα του ποιητή, μια επιστολή του από την Αμερική προς τον σπουδαίο Ηλείο πεζογράφο Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο, κείμενα της Τασούλας Καραγεωργίου, του Μιχάλη Πιερή και του Παναγιώτη Σκορδά, κριτική για την ποιητική συλλογή «Τα Αντικλείδια», ένα Ανθολόγιο ποιημάτων από το Στάθη Κουτσούνη και την συνοπτική βιβλιογραφία του Γιάννη Ξούρια για το έργο του Γιώργη Παυλόπουλου.
Ακόμη, παρουσιάζονται εφτά ποιητές από την Ηλεία, ποιήματα τριών ποιητών από γειτονικές χώρες (Tristan Corbiere, Franco Loi και Stefan Roll), μια συζήτηση του ποιητή Θανάση Κωσταβάρα με τον ποιητή Στάθη Κουτσούνη, μαθητές του Λογοτεχνικού εργαστηρίου του Λυκείου της Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου καθώς και ένα κείμενο του Δημήτρη Κανελλόπουλου που σχολιάζει μια φωτογραφία,

oropedio 1 foto.jpg

που τραβήχτηκε στη Νεμούτα στις 17 Ιουνίου 1940. Επίσης παρατίθεται και ένα σχετικό ντοκουμέντο του Νίκου Σιάκκουλη. Στη στήλη «Στιγμές» γίνεται αναφορά στην διημερίδα που αφιερώθηκε στον ποιητή Τάκη Σινόπουλο, στις 28 Μαίου, «ενός ανθρώπου που ερχόταν συνεχώς από τον Πύργο». Το αφιέρωμα αυτο πραγματοποιήθηκε από το Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης Τάκης Σινόπουλος και το Δήμο Νέας Ιωνίας, ενώ έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ποιητή, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Δημήτρης Αρμακόλας.
Στη «Σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού», ο Νίκος Χειλαδάκης αναφέρεται στα ήθη της νέας κριτικής (περίπτωση Λάζαρη – Δημουλά). Ακολουθούν βιβλιοπαρουσιάσεις του Σωτήρη Παστάκα και Σχόλια για την πολιτική και πολιτιστική επικαιρότητα. Την ύλη του τεύχους συμπληρώνει μικρό ανθολόγιο από τις ποιητικές συλλογές που φτάνουν στο περιοδικό. Την ευθύνη για την αισθητική επιμέλεια του τεύχους είχε ο Θέμης Φραγκοδημητρόπουλος.

oropedio 2.jpg

Το χειμώνα του  2006-07 κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος του περιοδικού.  Αρχίζει ο Δημήτρης Κανελόπουλος με τον γενέθλιο τόπο του, τη Νεμούτα  (Επί του όρους ομιλία) και ακολουθούν οι: Mιχάλης Γκανάς (ποίηση), Βασίλης Γκουρόγιαννης (διήγημα), και ποιήματα του Ξάνθου Μαϊντά, του Λουκά Κούσουλα, του Νίκου Χειλαδάκη και του Χάρη Ψαρρά. Το τεύχος παρουσιάζει τον ισπανό ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και τιμά τον σπουδαίο Ηλείο ποιητή Χρήστο Λάσκαρη με καταγωγή από το Χάβαρη, με κείμενα του Στάθη Κουτσούνη, Σωτήρη Σαράκη, Κώστα Σοφιανού και Αργύρη Χιόνη.

Ακολουθεί ντοκουμέντο με θεματολογία του Γιώργου Κανελλόπουλου από τη Νεμούτα  με φωτογραφίες και ποιήματα.

Ο ποιητής Στάθης Κουτσούνης και μαθητές του Λογοτεχνικού εργαστηρίου του Λυκείου της Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου συζητούν με τον σκηνοθέτη Λευτέρη Ξανθόπουλο και ο Νίκος Χειλαδάκης γράφει για τον φίλο του Πάνο Ξένο, που «έφυγε νωρίς».

oropedio 3.jpg

Στα πρώτα γενέθλια του περιοδικού κυκλοφόρησε το  3ο τεύχος (καλοκαίρι 2007). Το τεύχος είναι αφιερωμένο με πολλές και ενδιαφέρουσες σελίδες στον Ηλείο πεζογράφο Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο. Με το συντονισμό του Δημήτρη Κανελλόπουλου γράφει ο ίδιος ο πεζογράφος και οι : Αγγελική Κωσταβάρα, Διονύσης Κράγκαρης, Γιώργος Αράγης, Γιάννης Καισαρίδης, Αιμίλιος Καλιακάτσος, Χρήστος Ρουμελιωτάκης, Βίκτωρ Καμχής, Μιχάλης Μήτρας, Γιώργος Γώτης, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Αδαμάντιος Πεπελάσης, Σταύρος  Κοκκάλας ενώ το περιοδικό πλαισιώνεται με πλούσια λογοτεχνική ύλη από τους : Μιχάλη Πιερή (ποιητή), Τάσο  Πορφύρη ("Η καλύβα του Φάνη Κιτσώνα"), Αλέξανδρο  Βαναργιώτη,  Πολύκαρπο Πολυκάρπου, Σοφία Κολοτούρου, Δημήτρη Κανελόπουλο ("Περί και άλλων συμβάντων του βίου"),  Γιώργο Κεντρωτή, Σωτήρη Σαράκη και του δικού μας (από την Ηλεία) Ανδρέα Φουσκαρίνη.

oropedio 4.jpg

Το 4ο τεύχος είναι αφιερωμένο στον συντοπίτη ποιητή Τάσο Γαλάτη από το χωριό Ζούρτσα της Ηλείας, ο οποίος πήρε το κρατικό βραβείο ποίησης το 2007.

Για τον Τάσο Γαλάτη γράφουν οι : Λουκάς Κούσουλας, Μαρία Μαρκαντωνάτου, Γιώργος Γώτης, Γιάννης Κουβαράς, Έλσα Λιαροπούλου, Ξάνθος Μαϊντάς, Χρίστος Ρουμελιωτάκης, Θανάσης Βασιλείου και ο Λουκάς Θεοδωρακόπουλος. Την ανθολόγηση των ποιημάτων του Τάσου Γαλάτη έκανε ο ποιητής Στάθης Κουτσούνης. Το αφιέρωμα συνοδεύουν δύο αδημοσίευτα ποιήματα του ποιητή και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του. Ακόμη, στο περιοδικό φιλοξενούνται ποιήματα των Χάρη Βλαβιανού, Χρήστου Κοντοβουνήσιου, Αλέξανδρου Μηλιά, Θεόδωρου Μπασιάκου, και Ιωάννη - Σεβαστιανoύ Ρώσση. Επίσης η«Ελληνική ποίηση» από τον Δημήτρη Αρμάο καθώς και καινούργια ποιήματα από τους:  Χάρη Βλαβιανό, Χρήστο Κοντοβουνήσιο, Αλέξανδρο Μηλιά, Θεόδωρο Μπασιάκο, και Ιωάννη - Σεβαστιανό Ρώσση. Στο ίδιο τεύχος εμπεριέχεται και «Ξένη ποίηση» …Aν ήξερες, αν ήξερες για το φιλί που έγινε μνήμη… του Ρουμάνου ποιητή  Ilarie Voronca που αυτοκτόνησε το 1946 στο Παρίσι. Ακόμα, η «Πεζογραφία» του Όμηρου Πέλλα και η «Σταυρούλα», με ένα έξοχο σχόλιο του φίλου του Όμηρου Πέλλα, ποιητή Μάρκου Μέσκου. Στη στήλη «Κεραμεικός» γράφει ο Γιάννης Πατίλης με αφορμή τον πρόωρα χαμένο, σπουδαίο ποιητή Τάκη Παυλοστάθη και ο Χρήστος Γιαννακός  για τον Θανάση Κωσταβάρα. Ακολουθούν : η στήλη «Ντοκουμέντο» με την Σοφία Κολοτούρου, η στήλη «Μια δημιουργός», μια συζήτηση με τη συγγραφέα Ζυράννα Ζατέλη που συντονίζει ο Στάθης Κουτσούνης, «Ένας δημιουργός» με τη Μαρώ Τριανταφύλλου που παρουσιάζει τον Άκη Δήμου και το έργο του «Το αίμα που μαράθηκε» καθώς και το τελευταίο τμήμα του τεύχους «Αναφορές» που γράφουν οι Νίκος Χειλαδάκης, Γιώργος Βαρθαλίτης, Σωτήρης Παστάκας, Μαρώ Τριανταφύλλου, Γιώργος Γώτης, Σωτήρης Παστάκας, Δ.Γ. Κανελλόπουλος και ο Κλέων Σγουρός με το φίλο του.

oropedio 5.jpg

Το 5ο και τελευταίο τεύχος του περιοδικού που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2008 είναι αφιερωμένο στην Ηλεία μας, ένα  χρόνο μετά στις καταστροφικές πυρκαγιές .

Στην «επί του όρους ομιλία» ο Δημήτρης Κανελόπουλος μας θυμίζει τους στίχους του συντοπίτη μας ποιητή Τάκη Σινόπουλου «…άλλοι είναι μέσα στη φωτιά κι άλλοι χειροκροτούνε…».  Όλα κάηκαν. Και το κυριότερο : κάηκε η μνήμη. Οι Μαυρογιαλούροι, υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι  μας εγγυήθηκαν και δεσμεύτηκαν πριν ένα χρόνο κι εμείς «…νάμαστε καλά και να χειροκροτούμε…»

«…Δεσμεύομαι.. εγγυώμαι…δεσμεύομαι  προσωπικά… εγγυώμαι προσωπικά… ότι θα… ότι θα… θα… θα… θα… θα… θα… θα…καλλίτερα από πρίν!!!...». Σημειώνει στο κείμενό του, ο Ηλίας Χ. Παπαδημητρόπουλος (Χωρίς ομφαλό). «... Όσοι κάηκαν, θα αναστηθούν (προφανώς) καλλίτεροι... Οι εληές που έθαλλαν από τα χρόνια του Βυζαντίου (ο Ιμπραήμ δεν τα κατάφερε να τις κάψει, τα κατάφεραν, όμως, οι-μη-κυβερνώντες) θα αναστηθούν καλλίτερες...» και συνεχίζει με τους στίχους του Παπαδιαμάντη`: «Νομίζει τις ότι η χώρα αύτη επίτηδες ηλευθερώθη, διά να αποδείξη ότι είναι αδύνατον να αυτοκυβερνηθή.»

 Ακολουθούν οι : Nίκος Αντωνάτος ("Φωτιά στα μπατζάκια μας"), Χρήστος Ντάνος ("Ο πυρόπληκτος νούς"), Πάνος Χαραλάμπους ("Καίω πέτρες!"), Γιάννης Καισαρίδης ("Φλεγόμενη βάτος"), Στάθης Κουτσούνης ("Το μεγάλο πένθος"), Ουρανία Οικονόμου ("Τα καμένα χωριά όμορφα ξαναφτιάχνονται"), Νίκος Χουρδάκης ("ΚΑΤΑΤΟΝΔΑΙΜΟΝΑΕΑΥΤΟΥ"), Ελένη Μανιάτη ("Ευτυχώς που έφυγαν εγκαίρως και οι ποιητές"),  Παυσανίας ("Hλειακών Α΄"),  Χρήστος Π. Κορύλλος ("Πεζοπορία από Πατρών εις Καλάμας"),  Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος ("Επειοί και Ανιγρίδες"),  Νίκος Καζαντζάκης ("Αναφορά στο Γκρέκο"), Τάκης Σινόπουλος ("Ο Καιόμενος ΝΤΟΑΝΑ"), Χαράλαμπος Καφύρας ("Ο μήνας ο σκληρός"),  Μάκης Παρασκευόπουλος ("Η άνοιξη θα εξακολουθήσει να επανέρχεται") και άλλοι, στις διακόσιες τριάντα σελίδες του τεύχους.   

 

oropedio dimitris kanellopoulos foto.jpgΟ Δημήτρης Κανελλόπουλος γεννήθηκε το 1954, στη Νεμούτα.  Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας) και Ιστορία - Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai, της πόλεως Cluj Napoca, της Ρουμανίας.

 Από τα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε με τη Λογοτεχνία παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό ένα αφιέρωμα για τη ρουμανική λογοτεχνία, μέσα από τις στήλες του περιοδικού Πολιορκία  (τεύχος 14, Άνοιξη 1981), σε συνεργασία με το ρουμανικό λογοτεχνικό περιοδικό Steaua.
Το 1984, οργάνωσε και παρουσίασε στο ρουμανικό αναγνωστικό κοινό μία ανθολογία νεοελληνικής ποίησης με το τίτλο 42 Poeti grecii contemporani (42 σύγχρονοι έλληνες ποιητές), έκδοση που έγινε από τον ρουμανικό εκδοτικό οίκο DACIA.
Το 1986 εξέδωσε την ποιητική συλλογή Ομίχλη Πέτρινη, με 28 ποιήματα, που τα περισσότερα είναι ολιγόστιχα, από τις Εκδόσεις Ηριδανός, Αθήνα.

Και σ' αγαπώ πιο πολύ

όταν μου λες φεύγω

αφήνοντας πίσω σου βροχές κι έναν μικρό

πόνο στο σκοτεινό δωμάτιο

 

Παλιός ο καθρέφτης

και σε κρατάει

Στο βαρύ τραπέζι

Το μαύρο ρόδο και το

Κρύσταλλο

 

Σκουπίζεις το δάκρυ

Και το κρύβεις

Πίσω από τα μάτια σου

Να μην το δει καθρέφτης

Και καταλάβει


Το 1996 εξέδωσε τη συλλογή «Σκυθικές Ερημίες», με 34 ποιήματα από τις Εκδόσεις Κολωνός (Αθήνα) και παρουσίασε ένα εκτενές αφιέρωμα στο ρουμάνο ποιητή Anatol E. Baconsky, περιοδικό Πλανόδιον, τεύχος 24, (Αθήνα, 1996).

oropedio skythikes.jpg
oropedio skythikes (perigrafh gegonotos).jpg
oropedio skyuikes (kahmos).jpg

Το 2005 εξέδωσε την τρίτη ποιητική του συλλογή, «Σιγή Ασυρμάτου», Εκδόσεις Κολωνός (Αθήνα).

opopedio sigi asyrmatou .jpg
oropedio sigh asyrm.(m.xrysophghs.jpg
oropedio sigh asyrmatoy (ta palia kafeneia).jpg
 

Έχει δημοσιεύσει ποιήματα, άρθρα, ιστορικού και λογοτεχνικού περιεχομένου, σε διάφορα περιοδικά ("Εμβόλιμον", "Λέξη", "Παρέμβαση", της Κοζάνης, "Πλανόδιον", "Πολιορκία", "Πόρφυρας", "Τετράδια", "Σχεδία", κ.α.).
Ασχολείται με το φαινόμενο του ρουμανικού σουρεαλισμού και την παρουσία σ΄ αυτό ποιητών και πεζογράφων ελληνικής καταγωγής. Από το καλοκαίρι του 2006, εκδίδει το περιοδικό Οροπέδιο, στη Νεμούτα Φολόης Ηλείας.

Με σεβασμό στο Περιβάλλον και στην Παράδοση το Φεβρουάριο του 2008 μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεμούτας, διοργάνωσε εκδήλωση για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών με ομιλητές τους, Κώστα Ηλιόπουλο : Βιολογικά προϊόντα - εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης των παραγωγών
Μάκη Παπούλια : Παραδοσιακές γεύσεις και σπιτική μαγειρική - ένα παράδειγμα ανάπτυξης για τα χωριά μας («η Αρκαδιανή»),
Νώντα Σπυρόπουλο`: Κτηνοτροφία και Βιολογική Κτηνοτροφία στην ορεινή Πελοπόννησο, προβλήματα και προοπτικές.

Συγχαίρω το συντοπίτη δημιουργό,  εύχομαι καλή και διαχρονική πορεία στον ίδιο και στο καλαίσθητο «Οροπέδιο», για την πνευματική πρόοδο,  ανάδειξη και καταξίωση της γενέτειράς μας.

Κ. Παπαντωνόπουλος 

Σεπτέμβρης 2008

 

Πηγές, Συνδέσεις:

http://oropedio.blogspot.com/

http://www.poiein.gr/archives/date/2006/08/04

http://www.diapolitismos.gr/epilogi/about.php?id_atomo=106

http://ek-paradromis.gr/01/page15/page19/page19.html

http://lehaina.blogspot.com/2008/01/4.html

 

Περιοδική Έκδοση για τον Πολιτισμό
Καστοριάς 10, 173 42 Αθήνα, τηλ.: 210 9915043, 6976 408666
και Νεμούτα Φολόης Ηλείας 270 66, Νίκος Σιάκουλας

Τιμή τεύχους 12 ευρώ, συνδρομή για τέσσερα τεύχη 30ευρώ,σπουδαστές μαθητές 20ερώ

Το περιοδικό «Οροπέδιο» πωλείται στα τοπικά πρακτορεία εφημερίδων. Για παραγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διαθεση:από κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις

Κεντρική διάθεση : Σόλωνος 76 Αθήνα, τηλ.:210-3648170, Θεσαλονίκη : Λασάνη 3, τηλ.:2310.237463 

 

 


Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates