ΕΓΓΑΜΟΣ ΑΠΑΓΩΝ ΚΟΡΗ (ΚΟΥΜΑΝΙ) 1910

Γράφει ο εν Πύργω ανταποκριτής. 

Ο δήμαρχος ολύμπιων τηλεγραφικώς ανέφεραν προς τας ενταύθα αρχάς, ότι εκ του Χωρίου Κουμανή Κ. Π. Μ… έγαμος και πατήρ τέκνων μετ´ άλλων αγνώστων μεταβάς εις το χωρίον…… απήγαγε βιαίως εκ της οικίας της την νεανίδα Μαρίαν θυγατέρα του Δ. Χριστόπουλου προς την οποίαν έτρεφε θερμόν έρωτα. Ο πατήρ της απαχθείσης μεταβάς εις το …κούκιον κατήγγειλε την απαγωγή της κόρης του εις τον εκεί αστυνόμον.

Εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών»,  Κυριακή 22 Μαρτίου 1910


Εκτύπωση   Email

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση