Ο Γάμος

Του γάμου τα τερτίπια

Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς, και ηυλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην κατακυριεύσατε αυτής»

Πολλές συνήθειες, ήθη και έθιμα περί του γάμου, εκ των οποίων κατά καιρούς καταγράφονται, και δημοσιεύονται, ανήκουν στην αρχαία εποχή. Σταδιακά όμως πολλά από αυτά καταργούνται ή μεταβάλλονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θεωρούμενα από την νέα γενιά, άχρηστα και αντικαθιστώνται με νεώτερα και ξενόφερτα ήθη και έθιμα, εμπορικής σημασίας. Αυτά που οι πρόγονοί μας, τα κράτησαν για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, η συνεχής επιταχυνόμενη καταστροφική εξέλιξη, τα κατάργησε μέσα σε λίγα χρόνια. Δια τούτο νομίζω, πολλά από αυτά έχουν ήδη πέσει στην λήθη του χρόνου. Ευτυχώς που διάφοροι λαογράφοι, κυρίως ερασιτέχνες, έχουν διασώσει αρκετά στοιχεία περί του γάμου που έχουν τεράστια αξία. Δια τούτο σήμερα, όταν τα συναντάμε, πρέπει να τα καταγράφουμε και να τα μεταδίδουμε στις νεότερες γενιές.

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Free Joomla! templates by Engine Templates