ΣΤΥΓΕΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΜΠΕΙΑ (ΚΟΥΜΑΝΙ) 1908

Τηλεγραφεί ο εν Πύργω ανταποκριτής.

 Στυγερά δολοφονία ηγγέλθη εις Πύργον, διαπραχθείσα εις στο χωρίον Κούμανι σήμερον την εσπέραν. Ο Αγγελής Τόκας, έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του Ανδρέα Φιλιππόπουλου, εκαιροφυλάκτησεν εις τι μέρος του χωρίου και πυροβόλησε κατ´ αυτού, διερχόμενου ανυπόπτως εκείθεν, δι όπλου γκρα. Ο Φιλιππόπουλος, πληγείς υπό των σφαιρών κυρίως, εξέπνευσε μετ´ ολίγον, ενώ ο φονεύς ετράπη εις φυγήν και εξηφανίσθη.


Εκτύπωση   Email

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση