Frontpage

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΙΝΗΣ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ)

Του Κώστα Παπαντωνόπουλου

Από την Αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών» φύλλο της 29 Ιουλίου 1844, αντλούμε μερικές πληροφορίες περί του Υποστρατήγου Χρύσανθου Σισίνη, υιό του Γεωργίου Σισίνη, κοτζάμπαση της Γαστούνης.

«…οι αντεθνικοί βλέποντες εαυτούς κινδυνεύοντας, λαβόντας δε ψήφους 67 εκ των 424 ριφθεισών τη 20 Ιουλίου ψήφων του δήμου Λετρίνων, εύρον εις σύγχυσιν τινά, γενομένην μεταξύ πολιτών και στρατιωτών και διαλυθείσαν ευθύς, την αφορμήν του να αναλάβωσι τας εκλογικάς εργασίας δια διαταγής του Διοικητού.

Αλλ’ εν τοσούτω ο υποστράτηγος Χρύσανθος Σισίνης, ακολουθών του να στρατολογή φανερά ενόπλους χωρικούς, καίει οσπήτια, πράτει όσας δυνηθή να φαντασθή τις βιαιοπραγίας και φέρων κατά τας ώρας των εκλογών εις τα προπύλαια του ναού Ειρηνοδίκας, απειλεί δι’ αυών τους ψηφοφόρους, ότι θέλουσι καταδικασθή και με όλα τα δίκαιά των, αν δεν δώσωσι τας ψήφους των υπέρ εαυτού.

Ως προς τας τοιούτου είδους απειλάς εξώκειλε μάλλον ο δια του ιδίου Σισίνη διορισθείς Ειρηνοδίκης Μυρτουντίων Ι. Αχόλος...

Το χειρότερον άρχισαν και αι δολοφονίαι, ως συνέβη τοιαύτη νύκτα της 21 προς την 22 Ιουλίου εις εν χωρίον Αλποχώρι κατά του αξίου Χ. Σιλαδοπούλου ως ανήκοντος εις την εθνικήν ομάδαν».

Αψιμαχίες στo Πρινογέφυρο - Δομοκό – Λιοφάτα και Νεμούτα

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΝ. ΤΟΥΤΟΥΝΗ & ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ «ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 (ΜΑΧΕΣ ~ ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ ~ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ)»

Αψιμαχία στο Πρινογέφυρο Νεμούτας

Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης και ο Δημητράκης Πλαπούτας με τα σώματά τους, μετά τις αψιμαχίες στα Διβριώτικα Αμπέλια ακολούθησαν τους Αιγυπτίους από μακριά. Ένα σώμα εξ’ αυτών κατηφόρισε, προς το οροπέδιο του Λάλα, με σκοπό να βρουν τρόπο περάσουν απέναντι στην Γορτυνία, από άλλη είσοδο. Ο Γενναίος έστειλε τον Παπαγιωργάκη και μαζί με Νεμουτιάνους έστησαν ενέδρα στο Πρινογέφυρο.

Πρινογέφυρο Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου Stone Bridges of Peloponnese

Οι Τούρκοι θεώρησαν ότι το πιο εύκολο θα ήταν να περάσουν από το Πρινογέφυρο . Πίσω τους, όπου τους παρακολουθούσαν ο Γενναίος και ο Πλαπούτας, κατάλαβαν τις προθέσεις τους, ανάγκασαν και έτρεξαν και τους πρόλαβαν στο Πρινογέφυρο. Εκεί τους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αρκετούς εξ’ αυτών. Σε ερώτηση των άλλων καπεταναίων προς τον Πλαπούτα και τον Κολοκοτρώνη, γιατί δεν τους χτυπούσαν πιο πάνω, απάντησαν ότι υπήρχε φόβος να επιστρέψουν προς την Δίβρη.

Αψιμαχίες στο Δομοκό – Λιοφάτα και Νεμούτα

Οι Αιγύπτιοι, αφού ερήμωσαν τα δυο χωριά Κούμανι κι Αντρώνι που δεν προσκύνησαν, προχώρησαν βορειοανατολικά και ακροβόλισαν τις δυνάμεις τους στα Μάρμαρα και τα Διβραίικα αμπέλια, έστειλαν δε, -όπως γράφει και ο Γενναίος Κολοκοτρώνης-, ανθρώπους τους στους Διβραίους, Λειβαρτζινούς και άλλους Γορτύνιους για να προσκυνήσουν.

ΜΩΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ...!

Επιμέλεια Ηλίας Τουτούνης

«…Ενταύθα δε οι Τούρκοι κατά την θέσιν Τριγωνήν, όπου είναι οι βράχοι, εσκότωσαν τον Πέτρον Λιάρον πρόκριτον της Βυτίνης, την δε νύμφη του Ανδρίκαιναν, της οποίας ο άνδρας ακόμη ζει και ονομάζεται Ανδρίκος Λιάρος, θέλουσαν να φύγει και να σωθεί με το παιδί της, το οποίον ήτο έως είκοσι μηνών, και το είχες εις την νάκαν, την κατεδίωκαν, και επειδή είδεν, ότι θα πέσει κατά των βράχων, ότε ο πλησιέστερος Τούρκος εννοήσας, ότι θα γκρεμισθεί εφώναξε και εχειρονόμει δια να την εμποδίσει, άλλ’ αυτή δεν άκουσεν, άλλ’ εγύρισε, τον είδε, και αφού πρώτον τον εμούντζωσεν, έπειτα ώρημσε και εγκρεμίσθη κατά τον βράχον, τον λεγόμενον Κοτρώνον. Ο δε βράχος αυτός είναι ψηλός και απότομος, άλλ’ έχει και ογράδας, και εχεί μέσα εις αυτάς ήσαν δένδρα αυτοφυή και θάμνοι μεγάλοι εξέχοντες, εκ των οποίων επιάσθησαν τα ενδύματά της, και ούτως έμεινεν εκεί κρεμασμένη και απέθανε. Μετά δε ταύτα οι Γρανιτσιώται επήγαν εκεί, και έρριψαν άνωθεν πέτρες εις τους θάμνους δια να πέσει το πτώμα, αλλά τίποτα δεν κατόρθωσαν. Έπειτα δε έδεσαν τον Αντώνιον Τσιάταν, και τον κατέβασαν δια σχοινίου, όστις πλησιάσας, επήρε τα χρήματα της νεκράς, τα οποία ήσαν πολλά, κατόπιν εξεκρέμασε το πτώμα της, και αφού έπεσε κάτω το έθαψαν.

Δημήτρης Ζαχαρόπουλος 1946-2021 Ζαχαραίικα

Έφυγε σήμερα Κυριακή 4.04.2021, ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος του +Πάνου που γεννήθηκε πριν 75 χρόνια στα Ζαχαραίικα Αντρωνίου.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στις 10.00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Στην σύζυγό του Λεμονιά, στα παιδιά του Μαρία, Όλγα, στα αδέλφια του Ντίνα, Χρυσούλα , Θοδωρή και σε όλους τους συγγενείς του εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας.

Ο Δημήτρης, γεννήθηκε στην "καρδιά" του εμφυλίου πολέμου μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, τον Γιώργη. Ήταν δεν θα 'ταν πέντε μηνών όταν ένας αντάρτης κλώτσησε τον έναν και είπε στη μάνα του να τον πετάξει. Έδωσε μάχες η συγχωρεμένη θειά Μαρία για να τους αναθρέψει και να τους στήσει στα πόδια τους.

Ο Δημητράκης, (έτσι τον προσφωνούσαν), όταν τελείωσε το δημοτικό έφυγε στο Αίγιο στην Τρυπητή μαζί με τον Χρήστο Πανούτσο (του Μπαφιώλα). Εκεί έμεινε ως το 1966 όπου παντρεύτηκε και έφυγε στην Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε το στρατιωτικό ως οδηγός και η δουλειά στο Λιμάνι από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Με την σύντροφό του Λεμονιά Παπαντώνη απόκτησαν τα κορίτσια τους Μαρία και Όλγα.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΟΒΙΤΣΑΣ…!

Καταγραφή Ηλίας Τουτούνης

Κάποτις μολογάγανε ότι στην Προστοβίτσα ήτανε μια πανέμορφη κοπέλα, Παρασκευούλα την φωνάζανε, μια νεράιδα που τέτοια ομορφότερη δεν έβρισκες πουθενά σ’ ούλο τον κόσμο. Ήτανε πολύ φτωχιά, αλλά πεντάμορφη και είχε και ψυχή από μάλαμα. Τον καιρό εκείνο, κάτου στο κάμπο, ήταν ένας τρανός και αιμοβόρoς άρχοντας που τυραγνούσε τον κοσμάκη και είχε ένα παιδί, μοναχοπαίδι, που δεν το είχε ιδωμένο ήλιος ποτέ. Μια ζωή το είχανε κλεισμένο μέσα και ούτε οι υπηρέτριες δεν το είχανε ανταμώσει, μόνο τα σκουσμάρια του ακούγανε που αγουριότανε σαν τσακάλι.

Όταν το παιδί του, έγινε δεκαοχτώ χρονώνε, ο άρχοντας έμαθε ότι στην Προστοβίτσα ήταν μια φτωχιά και πανέμορφη κοπέλα. Έτσι μια μέρα ο άρχοντας έστειλε την φρουρά του να πάνε στην Προστοβίτσα και να φέρουνε την παντάμορφη και τους γονείς της στο αρχοντικό του. Η φρουρά του, την άλλη μέρα καβάλα στ’ άλογα σκαλώσανε ψηλά στην Προστοβίτσα. Πήγανε κατ’ ευθείαν στο σπίτι της πεντάμορφης και είπανε ότι ο άρχοντας τους διάταξε να πάνε κάτου στο αρχοντικό του. Εκείνοι μόλις ακούσανε αυτό, φοβηθήκανε και μη μπορώντας να κάνουν αλλιώτικα σενιαριστήκανε και καβαλήκανε στ’ άλογα του άρχοντα που είχε στείλει στην συνοδεία και ροβολήκανε κάτου στο αρχοντικό. Εκεί τους περίμενε πως και πως ο άρχοντας. Αυτοί μόλις κοντοζυγώσανε, πάγωσε το αίμα τους. Φοβόσαντε μην τάχα και τους σκοτώσει ή τους ρίξει στα μπουντρούμια.

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Free Joomla! templates by Engine Templates